Page 8 - Siber Kitap Nedir ?
P. 8

Kaynak Avantajı


   Basılı yayınların rakamlarla kağıt tüketimi


   Türkiye’de yaklaşık 25 milyon öğrenci bulunuyor.
  Her öğrenci bir yılda 10 ders kitabı alsa 250 milyon

                  kitap eder.

   7 milyarlık dünya nüfusunun, yaklaşık 2 Milyarının

   öğrenci olduğunu dünürsek 20 milyar kitap, her yıl
                  gerekecektir.


       Edebi eserlerde her yıl milyarlarca adet
  basılmaktadır. Birde her ülkede basılan milyonlarca
     dergi, gazete, katalog ve broşürü ilave edince

                    sonuç:

    https://www.hurriyet.com.tr/dunya-ormanlari-yok-oluyor-
                     354458
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13